شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

غافر

+ سلام . کسي مي دونه قافله چي شده ؟
غافر
90/9/20
سلام... چي چي شده؟ خوبن شكر خدا
غافر
سايتشون بالا نميومتد آخه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
غافر
رتبه 0
0 برگزیده
141 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top