شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

غافر

+ صداي قدم هاي آقا مياد ... ؛ ميشنويد ..؟
غافر
89/12/23
كاش بشنوم
غافر
:( ..
تسبیح دیجیتال
غافر
رتبه 0
0 برگزیده
141 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top