شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

غافر

+ سلام به دوستان - قالب قشنگ مذهبي از کجا ميتونم پيدا کنم ؟ هر چي سرچ مي زنم چيزاي خوبي گيرم نمياد
با سلام ******* شما نميخواهين برين تو اتاق وبلاگ برتر 89 عضو بشين ** بعداً نگي نگفتيا *******
غافر
سلام ، چطور مگه ؟
همه عضواً تازه ميگي چطور مگه *** شايد شما انتخاب بشين ** بجنب تا دير نشده
*سحربانو*
همه؟ الكي؟ منكه عضو نيستم!
غافر
جريانش چي هس ؟!
غافر
کسي جواب سوال ما رو نمي دونه ؟ :(
اسمش معلومه ديگه **** شنبه ساعت نه قرار وبلاگ برتر در سال 89 تعيين بشه
http://ammar19.parsiblog.com/Rooms/410/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84+89/ اينم آدرس
خواهش ميشه قربان
تسبیح دیجیتال
غافر
رتبه 0
0 برگزیده
141 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top