شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

غافر

+ مي‌گويند پسري در خانه خيلي شلوغ‌کاري کرده بود. همه‌ي اوضاع را به هم ريخته بود. وقتي پدر وارد شد، مادر شکايت او را به پدرش کرد. پدر که خستگي و ناراحتي بيرون را هم داشت، شلاق را برداشت. پسر ديد امروز اوضاع خيلي بي‌ريخت است، همه‌ي درها هم بسته است، وقتي پدر شلاق را بالا برد، پسر ديد کجا فرار کند؟ راه فراري ندارد!
غافر
خودش را به سينه‌ي پدر چسباند. شلاق هم در دست پدر شل شد و افتاد. شما هم هر وقت ديديد اوضاع بي‌ريخت است به سوي خدا فرار کنيد. «وَ فِرُّوا إلي الله مِن الله». هر کجا متوحش شديد راه فرار به سوي خداست. حاج محمد اسماعيل دولابي
فروا الي الله فانه لا مفر منه الا اليه
mp3 player شوکر
غافر
رتبه 0
0 برگزیده
141 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top